Waar kan ik het appartement van Bob vinden ?

Komende van de parking, sla onmiddellijk linksaf na het onthaal. Achter de 4de deur ligt het appartement van Bob.