Waarom moet ik 15 minuten voor tijd aanwezig zijn?

Tijdens dit moment worden jullie voorzien van de nodig instructies om de escape room tot een goed einde te brengen.

Bij laattijdige aankomst kan de host ervoor kiezen om de speltijd in te korten. Zodanig latere groepen zich aan het vooropgestelde slot kunnen houden.